Blog startUP & MŚP

Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej

Sprawdź jakie są możliwości opodatkowania jednoosobowej działalności.

Wybierz jedną z trzech form opodatkowania

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą możesz wybrać jedną z trzech form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
  • podatek liniowy – 19% stawka podatku,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ( stawka ryczałtu jest zależna od rodzaju działalności )

W zależności od tego, co wybierzesz, masz inne obowiązki oraz różną podstawę opodatkowania:

  • jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych według skali podatkowej – nie musisz powiadamiać o tym naczelnika urzędu skarbowego;
  • jeśli wybierzesz podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – musisz zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągniesz w grudniu tego roku.

Zwróć uwagę, że opodatkowany jest:

  • dochód – dla skali podatkowej i podatku liniowego;
  • przychód – dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zależności od tego, jaką działalność będziesz prowadzić – przy tej formie opodatkowania ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane. Prowadząc biznes ważną kwestią jest adres dla firmy, możesz wybrać wirtualne biuro Warsszawa zapewniając sobie prestiżowe miejsce do spotkań.

Ryczałtem nie mogą być opodatkowane niektóre rodzaje działalności takiej jak – prowadzenie aptek, kantorów, czy handel częściami samochodowymi, będzie to również niemożliwe kiedy:

  • prowadzisz inną działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej
  • wytwarzasz w ramach działalności wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym
  • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki jawnej i pozostali wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania (opodatkowanie ryczałtem muszą wybrać wszyscy wspólnicy).

adres firmy w Warszawie, biuro do wynajęcia, wirtualne biuro, wirtualny adres

Komentarz

Możliwość komentowania została wyłączona.


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb