Blog startUP & MŚP

Biuro w Krakowie

Wirtualne biuro Kraków tanio? Tak, to możliwe. Właśnie je znalazłeś!

Biura mieszczą się w Biurowcu kategorii A (Hexagon) u podnóża Kopca Kraka. W ramach biura oferujemy 2 pokoje biurowe od 2 do 3 biurek i salę spotkań. Położenie biura jest bardzo dogodne komunikacyjnie (Dworzec Podgórze, tramwaje, autobusy).

Biura

Kraków biuro

Sala konferencyjnaSPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb