Blog startUP & MŚP

DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA – ile możesz dorobić aby nie rejestrować działalności gospodarczej

Od przeszło czterech lat możliwe jest funkcjonowanie w ramach działalności nieewidencjonowanej. Sprawdź jakie to proste!

Chcesz sprawdzić czy znajdziesz klientów na swoje usługi lub zacząłeś okazjonalnie handlować w Internecie ale, nie chcesz zakładać działalności gospodarczej – możesz mieć tzw. „Firmę na próbę”.

Musisz pamiętać o kilku zasadach, które obowiązują łącznie:

 1. Działasz jako osobą fizyczną;
 2. Przychody jakie możesz osiągać nie mogą przekraczać wartości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w pierwszym półroczu 2023 r. minimalne wynagrodzenie to 3.490 PLN brutto, czyli maksymalnie 1.745 PLN, w drugim półroczu 2023 r. minimalne wynagrodzenie to 3.600 PLN brutto, czyli maksymalnie 1.800 PLN
 3. W ostatnich 5 latach nie prowadziłeś działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG lub KRS-u
 4. Działalność którą panujesz nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 5. Nie jesteś wspólnikiem spółki cywilnej.

Jeżeli spełnisz powyższe warunki, to:

 • nie zgłaszasz się do CEIDG;
 • nie informujesz US i GUS, lecz gdy planujesz korzystać z kasy fiskalnej musisz mieć NIP;
 • nie płacisz zaliczek PIT;
 • nie płacisz ZUS – u zatem nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, rentowego, emerytalnego czy też chorobowego;
 • Nie rozliczasz VAT-u
 • Nie możesz prowadzić działalności nieewidencjonowanej w formie np. spółki;
 • Przekroczenie 1.505 PLN przychodu w danym miesiącu, nakłada na Ciebie obowiązek zgłoszenia działalności do CEIDG w terminie 7 dni
 • Działalność nieewidencjonowana nie zwalnia z odpowiedzialności dlatego pamiętać należy np. o prawach konsumentów, rekojmi, itd.

Pamiętać należy, że pomimo braku rejestracji w Urzędach działaności nieewidencjonowanej, musisz rozliczyć uzyskany przychód, czyli:

 • Powinieneś prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży;
 • w zeznaniu rocznym PIT-36 musisz rozliczyć przychody według skali podatkowe

Przekroczenie przychodów- co zrobić?

Jeśli przekroczysz wymagany przychód, należy zarejestrować działalność w CEIDG co wiąże się również z wyborem odpowiedniego adresu. Rekomendujemy podpisanie umowy z biurem wirtualnym. Takie rozwiązanie to oszczędność kosztów (np. zmniejszenie opłt za prąd oraz wywóz odpadów), a także wzmocnienie wizerunkowe marki. Wirtualny adres dla firmy Warszawa to rozwiązanie dla osób, które chcą zadbać o profesjonalny wizerunek.

Jeśli preferujesz województwo małopolskie, wybierz wirtualne biuro Kraków Podgórze.

coworking warszawa, oszczędność kosztów, wirtualne biuro, zdalne biuro


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb