Blog startUP & MŚP

Formy prowadzenia działalności gospodarczej – SPÓŁKA CYWILNA

Planujesz założyć biznes? Sprawdź na czym polega spółka cywilna i zdecyduj czy taka forma prawna jest dla Ciebie.

Zakładając firmę mamy do wyboru kilka form organizacyjnych:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (pisaliśmy o tym tutaj)
 • spółka cywilna
 • spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna
 • spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Na czym polega spółka cywilna?

Spółka cywilna jest umową między osobami fizycznych lub prawnymi, która podlega regulacjom Kodeksu cywilnego. Nie jest odrębnym podmiotem prawa, dlatego osobowość prawną w jej imieniu posiadają jej wspólnicy jako zarejestrowani przedsiębiorcy.

Aby zarejestrować spółkę należy wskazać adres siedziby. W tym celu możesz wybrać usługę jaką jest wirtualne biuro Warszawa lub wirtualne biuro Kraków.

Zawierając umowę spółki cywilnej mamy bardzo duża dowolność w kwestii jej brzmienia, a jedyne elementy to:

 • określenie wspólnego celu gospodarczego – osiąganie korzyści majątkowych, natomiast działalności spółki jest sposobem  jego realizacji;
 • zobowiązanie się wspólników do określonego działania zwykle wniesienia „wkładów” do spółki.

Umowa powinna mieć formę pisemną i jeśli jest zakładana przez osoby fizyczne ( przedsiębiorców ) wówczas dokonują oni wpisu w CEIDG. Jeśli wspólnikiem S.C. jest osoba prawna to nie ma obowiązku rejestracji takiej umowy – traktowana jest jako umowa między przedsiębiorcami. Majątek wniesiony do S.C. staje się „własnością łączna” wspólników – nie można go sprzedawać, dzielić czy samodzielnie rozporządzać w trakcie trwania S.C.

Wkłady stanowią majątek spółki czyli wszystkich wspólników i mogą nimi być:

 • środki pieniężne,
 • rzeczy czyli tzw. aport
 • przeniesienia na wspólników praw rzeczowych,
 • przeniesienia praw obligacyjnych, czyli np. wniesienie używania samochodu, prawa najmu lub dzierżawy,
 • świadczenia przez wspólnika określonych w umowie usług przez określony lub nieoznaczony czas.

Jak założyć S.C?

Aby założyć spółkę cywilną należy:

 1. Rejestracja w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – spółka cywilna nie posiada adresu, a ewentualna korespondencja odbywa się bezpośrednio ze wspólnikami.
 2. Zawarcie na piśmie umowy spółka cywilna.
 3. Zgłoszenie spółki do GUS – pozyskanie REGON – u spółki
 4. Zgłoszenie spółki do US – pozyskanie NIP spółki oraz opłacenie podatku od wniesionych wkładów – podatek PCC 0,5%
 5. Uzupełnienie wpisu w CEIDG  o nr REGON i NIP spółki.

W dużym uproszczeniu można podsumować, że działanie pod spółka cywilna jest rodzajem kontraktu między przedsiębiorcami, którzy łączą posiadany majątek, umowy czy prawa w celu stworzenia większych możliwości biznesowych.

Rozliczenia podatkowe w spółka cywilna dokonywane są bezpośrednio przez wspólnika zgodnie z proporcją dochodu jaki przewiduje zapis umowy spółki.

Jeśli zdecydujesz się na taką formę prawną, pamiętaj również o wyborze odpowiedniego adresu do rejestracji lub w celach korespondncyjnych i marketingowych. W tym pomoże Ci nasza oferta.

Kluczową kwestią pozostaje również decyzja dotycząca odpowiedniego biura rachunkowego. Jeśli chcesz zapoznać się z naszą usługą usługi księgowe w Warszawie, skontaktuj się niezwłocznie.

adres firmy, adres firmy w Warszawie, oszczędność kosztów, wirtualne biuro, wirtualny adres


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb