Skip to main content

Blog startUP & MŚP

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – najważniejsze aspekty.

Kto może założyć taką spółkę?

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna (np. inna spółka z o.o.)
Nawiązując do powyższych informacji wspólnikiem spółki może być jedna osoba lub więcej, a także  zupełnie inna spółka. Warto wiedzieć, że już w trakcie jej działalności możliwe jest przepisanie udziałów na inną osobę.

Wspólnik vs zarząd

Wspólnicy są odpowiedzialni za powoływanie Zarządu oraz podejmują decyzje dotyczące ewentualnych zmian podziałowych etc. Sam Zarząd zaś reprezentuje spółkę na zewnątrz. Informacją dodatkową jest fakt, że Zarząd nie ma obowiązku przebywać w Polsce. Co w sytuacji kiedy cudzoziemiec jest w Zarządzie i przebywa w kraju dłużej niż 30 dni? W tej kwestii należy pamiętać o pozwoleniu na pracę ( z wyjątkiem krajów UE oraz EFTA).

Co jest niezbędne przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

 • Umowa spółki, która przyjmuje formę aktu notarialnego ( w przypadku jednoosobowej spółki akt założycielski).
– W takiej umowie należy uzgodnić nazwę spółki, czyli firmę. Dodatkowo powinna zawierać siedzibę spółki, kapitał zakładowy, przedmiot działalności.
 • Potwierdzenie wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich wspólników.
 • Dowód dotyczący powołania członków organów spółki
 • Dane personalne członków zarządu
 • Listę wspólników plus liczby z udziałami

Jakie są koszty?

Przy sprawach organizacyjnych opłaty, na które trzeba być przygotowany to:
 • Opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – 100 zł.
 • Opłata sądową za wpis – 500 zł.
 • Przygotowanie umowy spółki około 1 000 zł
 • Koszty notarialne około 300 zł
 • Opłata za wpis do KRS ok 600 zł
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych 21 zł
 • Opłata skarbowa za zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT 170 zł
 • Koszty pełnomocnictwa 17 zł (w przypadku zgłoszenia wniosku do sądu przez pełnomocnika)
 • Podstawową sprawą jest kapitał zakładowy, który musi wynosić minimum 5000 zł

 Dostarczenie wniosku

 Kolejny krok to rejestracja. Następuje ona w chwili posiadania wszystkich potrzebnych dokumentów.  Mając ich komplet (w oryginałach lub potwierdzonych urzędowo kopiach) oraz dowód opłaty sądowej i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można przystąpić do rejestracji spółki. Dokonujemy tego w sądzie rejestrowym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę spółki. Krs-W3 to formularz, na którym należy złożyć wniosek o wpis. W kwestii rejestracji do GUS (REGON),  zgłoszenia do ZUS oraz Urzędu Skarbowego nie trzeba zgłaszać wniosku tylko w wypadku jeżeli nie zamierzamy rejestrować się jako podatnik VAT.

Co  warto wiedzieć?

 • W sytuacji kiedy chcemy wpisać wspólników do rejestru należy wypełnić załącznik KRS-WE.
 • Jeśli spółka posiada prokurentów, musimy wypełnić załącznik KRS-WL „Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”.
 • W sytuacji, gdy spółka powstała w wyniku połączenia lub przekształcenia, należy wypełnić załącznik KRS-WH „Sposób powstania podmiotu”.
  Po zakończeniu opisanych wyżej formalności należy założyć rachunek bankowy spółki jak również ustalić księgowość spółki.

Jak długo trwa rejestracja?

Cały okres tj. od zawiązania spółki do jej rejestracji nie powinien przekroczyć 6 miesięcy, ponieważ właśnie po tych terminie spółka ulega rozwiązaniu. A jak wygląda wprowadzenie zmian? Jeżeli spółka zmienia np. adres siedziby to wniosek dotyczący tej informacji musi być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia tej zmiany.

Plusy i minusy spółki z o.o.

PLUSY:
 • Spółka ma osobowość prawną
 • za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej wspólnicy (nie dotyczy spółki jednoosobowej)
 • może ją utworzyć jedna lub kilka osób
 • nazwa spółki może być dowolna, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. z o.o.)
 • brak konieczności płacenia składek ZUS (nie dotyczy spółki jednoosobowej)
 • możliwość zarejestrowania spółki z o.o. przez Internet
MINUSY
 • kapitał zakładowy spółki w momencie założenia wynosi minimum 5 000 zł
 • sformalizowany i kosztowny proces założenia spółki
 • obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości
 • ze względu na znaczny stopień skomplikowania prawno-podatkowego i konieczność stałego korzystania z usług radców prawnych, prawników i wyspecjalizowanych księgowych
 • podwójne opodatkowanie zysku spółki
 Zanim popełnimy błąd.. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy popełniane przy rejestracji:
 • Brak opłat sądowych
 • Brak adresu siedziby firmy ( przypominamy o możliwości skorzystania Wirtualnego Biura, który pomoże w tej sprawie i dopilnuje wszelkich formalności).
 • Zbyt późne złożenie wniosku
 • Nieodpowiedni Sąd wpisu do KRS

Spółka z o.o. w organizacji

W momencie podpisania umowy spółki powstaje sp. z o.o. w organizacji. Status ten traci w chwili zarejestrowania jej w rejestrze przedsiębiorców. Tutaj ważna informacja dla naszych przyszłych klientów: Nie należy martwić się o problemy zawarcia umowy z HUB Kolektyw w sytuacji, kiedy spółka nie jest jeszcze w rejestrze przedsiębiorców. Procedura u nas wygląda następująco: -najpierw podpisujemy umowę -spółka wykorzystuje nasz adres do zarejestrowania -po otrzymaniu KRS, NIP i Regon spółka dostarcza nam odpowiednią dokumentację, a my uzupełniamy dane.

biuro do wynajęcia, coworking, coworking warszawa, oszczędność kosztów, spółka, spółka z o.o., spółka zoo, wirtualne biuro, wirtualny adres