Coworking, czyli 8 rzeczy, które musisz wiedzieć!

Spółka komandytowa – wady i zalety

Chcąc założyć własną działalność, zastanawiamy się, jaki podmiot prawny wybrać. Jedną z możliwości jest spółka komandytowa. Jakie wady i zalety ma tego taka spółka? Jakie są plusy i minusy prowadzenia spółki komandytowej? O tym w dzisiejszym wpisie.

Spółka komandytowa – wady i zalety

Czym jest spółka komandytowa i jakie ma wady i zalety? Jest to podmiot określany mianem spółki nowoczesnych przedsiębiorców, na który decyduje się coraz więcej osób. Jakie zalety prowadzenia tego typu działalności wpływają na jego popularność? Spółka komandytowa to podmiot stosunków cywilnoprawnych nieposiadający osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, w związku z czym zaletą spółki komandytowej jest możliwość nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

Największe zalety spółki komandytowej

Niezależnie od podmiotu, który wybierzemy, prowadzenie działalności gospodarczej może być trudne dla wielu przedsiębiorców. Również spółka komandytowa ma swoje plusy i minusy. Jakie zalety wiążą się z jej utworzeniem?
 • Jednokrotne opodatkowanie – jedną z zalet spółki komandytowej jest sposób opodatkowania; spółka nie płaci podatków od wypłacanych zysków, jedynie wspólnicy płacą podatek od dochodów spółki. Kluczową sprawą jest, że np. w spółce z o.o. oraz akcyjnej podatek jest podwójny. W tej kwestii spółka komandytowa wiedzie prym, ponieważ nie jest podatnikiem PIT ani CIT.
 • Duża elastyczność – można dowolnie kształtować relacje w spółce poprzez zmianę treści umowy.
 • Opcja wypłaty zaliczek na poczet zysku w trakcie roku obrotowego.
 • Ograniczona odpowiedzialność części wspólników.
 • Brak minimalnego kapitału zakładowego.
 • Dowolna forma wkładów (np. praca, nieruchomość, maszyny).
 • Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym (19%) w przypadku, gdy wspólnikami są osoby fizyczne.
 • Możliwość wyeliminowania osobistej odpowiedzialności poprzez utworzenie sp. z o.o. lub akcyjnej i nadanie jej roli komplementariusza.
 • Brak ograniczeń w zakresie rodzaju prowadzonej działalności i jej skali.
 • Brak zależności pomiędzy wysokością wkładu i zysku – zysk może być wyższy od wysokości wkładu.
 • Duże szanse rozwoju ze względu na połączenie pomysłów, innowacji i kapitału.
 • Możliwość kontynuacji działalności w razie śmierci jednego ze wspólników.
 • Szanse na pozyskanie kapitału od inwestorów zewnętrznych.
 • Łatwość prowadzenia, zwłaszcza w porównaniu do spółki z o.o.
 • Możliwość szybkiej likwidacji spółki lub przekształcenia w inną spółkę (oprócz cywilnej).
Podstawową zaletą spółki komandytowej jest możliwość prowadzenia działalności przy ograniczonym kapitale lub jego braku – ze względu na to, że powołanie spółki komandytowej nie wymaga określenia minimalnego kapitału początkowego. Plusy wynikają także z regulacji, na podstawie której komandytariusz odpowiada za zobowiązania jedynie do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowa ma także istotną zaletę i przewagę nad prostszymi formami pracy na własny rachunek (np. w ramach spółki cywilnej) – pozwala na prowadzenie działalności na szeroką skalę, bez ograniczeń.

Spółka komandytowa – nieliczne minusy

Jakie wady ma spółka komandytowa? Mogą ją utworzyć jedynie co najmniej dwa podmioty – osoby fizyczne, prawne lub dwie spółki osobowe. Ze względu na to w spółce komandytowej wyróżniamy dwa rodzaje wspólników:
 • komplementariusza, który odpowiada całym majątkiem za ewentualne długi i reprezentuje spółkę na zewnątrz,
 • komandytariusza, który w razie zadłużenia spółki traci jedynie swój wkład, nie prowadzi spraw spółki; jest jedynie inwestorem.
Pełna odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania to jedna z wad spółki komandytowej. Jakie jeszcze minusy wiążą się z jej założeniem?
 • wysokie koszty – trzeba opłacić wpis do aktu notarialnego oraz wpis do rejestru handlowego i ponieść koszty jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 • konieczność prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych – w tej kwestii zdecydowanie możemy zaufać profesjonalnym usługom biur wirtualnych, które oferują prowadzenia księgowości – warto postawić na wirtualne biuro w Krakowie lub Warszawie;
 • nieograniczona odpowiedzialność komplementariuszy;
 • konieczność odprowadzania składek ZUS w pełnej wysokości;
 • brak możliwości skorzystania z tzw. “małego ZUSu”;
 • coroczny obowiązek składania sprawozdania finansowego.
Spółka komandytowa ma także istotną zaletę i przewagę nad prostszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej (np. w ramach spółki cywilnej) – pozwala na prowadzenie działalności na szeroką skalę, bez ograniczeń.

Jak najlepiej utworzyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa ma zalety i wady, których liczbę można jednak zmniejszyć. Polecamy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z minimalnym kapitałem wynoszącym 5 tysięcy. Następnie założyć spółkę komandytową, a jedynym jej komplementariuszem uczynić powstałą spółkę z o.o. Pamiętajmy jednak, że wymogiem prawnym jest podanie pełnej nazwy, tj. XYZ sp. z o.o. sp. k

Aspekty prawne spółki komandytowej – wady i zalety

Wymogi prawne to jeden z minusów prowadzenia spółki komandytowej. Jakie wymagania musimy spełnić?
 • Podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego;
 • Zarejestrować spółkę w KRS – nie później niż przed upływem 7 dni od dnia zawarcia umowy wspólnicy powinni dostarczyć wniosek o wpis do rejestru. Taki dokument znajdziemy online, jest to KRS W1. Należy zawrzeć w nim firmę, siedzibę i adres spółki – dla ułatwienia i prestiżu warto skorzystać z wirtualnego biura.
Spółka komandytowa ma zarówno plusy, jak i minusy, w zależności od potrzeb i rodzaju planowanych działań należy zdecydować, czy zalety spółki komandytowej przeważają nad wadami, m.in. wysokimi kosztami powołania. Koszty prowadzenia można zmniejszyć, decydując się na wirtualne biuro w Warszawie lub Krakowie. Wówczas spółka komandytowa ma same zalety – jej liczne plusy sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie w takiej formie prawnej.

adres firmy, adres firmy w Warszawie, biuro do wynajęcia, coworking, coworking warszawa, oszczędność kosztów, zdalne biuro


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10