Skip to main content

Blog startUP & MŚP

Jakie są wady i zalety spółki jawnej? 

Być może planujesz otwarcie biznesu i zastanawiasz się czy spółka jawna to dobry pomysł. Sprawdź poniżej!

Spółka jawna

Spółka jawna jest spółką osobową, zawiązywaną przez co najmniej 2 osoby. Umowa spółki powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Nie ma wymogów co do kwoty minimalnego wkładu do spółki.

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, może ja więc reprezentować każdy ze wspólników, a jej majątek jest własnością osobistą. Taka forma działalności nie wymaga powoływania rady nadzorczej i zarządu. Spółkę rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym i powstaje z chwilą jest wpisania.

Aby spółka jawna posiadała profesjonalny adres siedziby, można wykorzystać wirtualne biuro Kraków lub wirtualne biuro Warszawa.

Odpowiedzialność wspólników

Jej cechą charakterystyczną, a zarazem czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji o wyborze tej formy prawnej, jest zakres odpowiedzialności wspólników. Odpowiedzialność w spółce ma charakter subsydiarny i solidarny. Oznacza to, że w spółce jawnej odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem, zarówno obecnym, jak i przyszłym. Obowiązuje jednak zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników. Polega na tym, że wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, co nie oznacza jednak, że wierzyciel nie może wcześniej wystąpić z pozwem przeciwko wspólnikom.

Ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa prowadzona jest dla spółki. Natomiast w zakresie podatku dochodowego podatnikami są wspólnicy spółki (nie spółka). Wspólnicy mogą dokonać wyboru opodatkowania pomiędzy podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym lub zryczałtowanym sposobem opodatkowania. Nie ma natomiast możliwości stosowania karty podatkowej. W przypadku chęci posiadania z profesjonalnej obsługi księgowej, wykorzystaj usługi księgowe Kraków.

Kwestia VAT

Spółka jest podatnikiem w zakresie podatku VAT, o ile jest obowiązana do dokonania rejestracji do VAT. Ewentualnej rejestracji do VAT dokonuje się poprzez złożenie VAT-R. Podobnie jak w innych podmiotach, zachodzi konieczność dokonania imiennych zgłoszeń wspólników i pracowników spółki do ZUS.

Jak to zorganizować?

Zakładanie biznesu i wejście w rolę przedsiębiorcy to nowy etap, dlatego przed tym procesem warto zapoznać się z potrzebnaymi narzędziami, które ułatwiają wszelkie formalności, np. Portal Rejestrów Sądowych, a także Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wlasna firma to również odpowiedni adres dla biznesu. Zarejestruj firmę w dobrej lokalizacji, na warszawskim Mokotowie i Krakowie. Otrzymasz w 15 minut sprawdzony adres, który usprawni działanie Twojego biznesu i uczyni go bardziej rozpoznawalnym. Wybór takiej formy to sposób na obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

adres firmy, adres firmy w Warszawie, oszczędność kosztów, wirtualne biuro