Blog startUP & MŚP

Jak zmienić adres do korespondencji Urzędach jako osoba fizyczna?

Zmiany dotyczące adresu korespondencyjnego to istotna kwestia dla Urzędów. Dowiedz się co należy wiedzieć w tej sprawie oraz o co warto zadbać kiedy się przeprowadzasz.

Jak zmienić adres w Epuap?

Aby zmienić swój adres zamieszkania (nie istnieje pojęcie adresu korespondencyjnego w ePUAP ) należy się zalogować na swoje konto ePUAP pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Poprzez kliknięcie w zakładkę „zarządzanie kontem” wchodzimy w możliwość edycji danych osobowych oraz adresowych takich jak adres zamieszkania.Zmiana adresu zamieszkania nie gwarantuje jednak, że korespondencja urzędowa zainicjowana przez Urząd zostanie wysłana właśnie na ten adres.Zgodnie z informacja jaką podaje infolinia ePUAP – jeśli petent zainicjował korespondencję to powinien zaznaczyć pod jaki adres należy kierować odpowiedź z Urzędu. Możesz wskazać adres do korespondencji np. wirtualne biuro Warszawa.

Platforma Epuap jest bardzo przydatna, a wszystkie kwestie związane z podpisywaniem umów również załatwimy przez taką stronę. Jeśli myślisz o wirtualnej skrzynce pocztowej, umowę możesz podpisać zdalnie. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Jak zmienić adres w Urzędzie Skarbowym?

W Urzędzie Skarbowym, podobnie jak w ePUAP nie istnieje pojęcie adresu korespondencyjnego, a jedynie adres zamieszkania. Zmian dokonuje się poprzez formularz ZAP-3 ( dawniej NIP-3 ).

Osoby dokonujące zmiany miejsca zamieszkania, przeprowadzające się za granicę, często zastanawiają się, czy należy o tym poinformować Urząd Skarbowy.Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników reguluje te kwestie i zgodnie z nią osoby fizyczne podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i niezarejestrowanych do celów VAT posługują się przy identyfikacji podatkowej numerem PESEL. Takie osoby nie maja obowiązku dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego do Urzędu Skarbowego.

Ustawa określa nie tylko obowiązek identyfikacyjny, ale również obowiązek aktualizacji danych dotyczących podatnika.Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy, obowiązek aktualizowania danych do naczelnika Urzędu Skarbowego należy dokonać nie później niż w 7 dni od momentu zmiany danych. Jeśli mamy problem z zapamiętaniem pewnych kwestii, warto skorzystać z usługi księgowej, np. biuro rachunkowe Kraków. Nie dotyczy to osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, czyli nieprowadzących działalności gospodarczej czy zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT.

Ustawodawca nie nałożył na osoby fizyczne posługujące się numerem PESEL bezwzględnego i terminowego obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego adresu zamieszkania. Taki podatnik nie musi informować urzędu skarbowego o tym fakcie na bieżąco.

Jak dokonać aktualizacji?

Poniżej wskzówki jak dokonać aktualizacji adresu:

  • Poprzez złożenie formularza ZAP-3
  • Poprzez wpisanie nowych danych podczas składania deklaracji PIT-37 lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym

Ponieważ osoba fizyczna może dokonać zmiany aktualizacyjnej w dowolnym momencie, najpóźniej przy składaniu deklaracji podatkowej,  to nie obowiązują żadne ustawowe terminy oraz nie ma tez żadnych sankcji karnych za brak aktualizacji.

Aktualizacja do urzędu skarbowego o zmianie adresu formularzem ZAP-3, jest istotna ponieważ  korespondencja otrzymywana podczas postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej będzie wysyłana na ostatni zgłoszony adres korespondencyjny. W każdym momencie można przekierować listy do adresu do rejestracji Warszawa.

Niezłożenie informacji  aktualizacyjnej ZAP-3 o zmianie miejsca zamieszkania nie ma wpływu na kwestie rezydencji podatkowej osoby fizycznej.

wirtualne biuro, wirtualny adres


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb