Jak zatrudnić Wirtualną Asystentkę – sprawdź 3 proste kroki

Wirtualna Asystentka zrewolucjonizowała rynek biznesowy i zmieniła definicje wsparcia biznesowego. Sprawdź w jaki sposób nawiązać współpracę z pracownikiem na godziny.

Jak wygląda procedura nawiązania współpracy?

Pod adresem asystentka@hubkolektyw.pl znajduje się zakres usług WA, jest również możliwość zapoznania się osobiście pod 3 lokalizacjami;

  • ul. Zamknięta 10 lok. 1.5 30-554 Kraków tel. 12 315 42 35 lub 513 856 228 lub email: krakow@hubkolektyw.pl
  • ul. Świeradowska 47 02-662 Warszawa tel. 22 843 18 17 lub 733 810 020 lub email: biuro@hubkolektyw.pl
  • ul. Puławska 77 lok. U.5 02-595 Warszawa tel. 22 570 32 94 lub 798 578 780 lub email: pulawska@hubkolektyw.pl

W pierwszej kolejności pomoc zdalna zbiera dane oraz potrzebne informacje o zleceniodawcy, w których skład wchodzą social media przedsiębiorstwa, zakres produktów i usług oferowanych przez firmę, mocne oraz słabe strony produkcji, a także informacje o grupie docelowej oraz głównej konkurencji.

W drugim kroku wybierany jest godzinowy pakiet wsparcia; dostępny w 4 różnych wariantach: 1h – 80zł, 5h – 320zł, 10h – 600zł, 20h – 1000zł. Proporcjonalnie z wyższym pakietem, cena godzinowa za usługę jest znacznie niższa.

W trzecim kroku dostosowywany jest rodzaj pakietu Social Media; dostępny w 3 różnych wariantach: pakiet MINI – oferujący 1 wpis w tygodniu / 259zł; pakiet MEDIO – oferujący 2 wspisy w tygodniu / 359zł; pakiet MAX – oferujący 4 wpisy w tygodniu / 559zł.

Przedstawiany pakiet obejmuje przygotowanie i zaplanowanie treści postów na Social Media, wyszukiwanie zdjęć do odpowiednich treści oraz tworzenie prostych grafik.

W czym pomoże Wirtualna Asystentka?

Wirtualna Asystentka realizuje powierzone działania pod kątem wielu płaszczyzn oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych aplikacji i narzędzi. Zadania można weryfikować w czasie rzeczywistym, dzięki np. Trello, Canvie, czy Google Drive, a to tylko niektóre z zakresu, którymi dysponuje WA.

Aktywnościami Wirtualnej Asystentki jest nie tylko prowadzenie Social Mediów, ale także bogata oferta organizacji spotkań biznesowych, eventów, działań promocyjnych, a także prywatny Concierge.

Zadba ona również o zarządzanie dokumentami, odpowiedni copywriting, opracowanie zestawień i raportów, przeprowadzanie kalkulacji, a w razie potrzeby transkrypcję sporządzoną w wersji cyfrowej.
W razie potrzeby zorganizuje stałe lub czasowe magazynowanie produktów oraz weźmie odpowiedzialność za przygotowanie prezentów okolicznościowych dla pracowników, czy partnerów biznesowych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w różnych zadaniach, skontaktuj się z Wirtualną Asystenktką klikając formularz.

oszczędność kosztów, pomoc na godziny, pomoc zdalna, wirtualna asystenkta


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb