Blog startUP & MŚP

Likwidacja spółki- co z adresem?

Adres dla firmy dotyczy zarówno nowo powstających podmiotów, jak i tych, które się likwidują!

Likwidacja spółki- jak zacząć

Różne okoliczności wpływają na rozpoczęcie procesu likwidacji spółki. W przypadku dobrowolnej likwidacji spółki z o.o. istotną sprawą jest podjęcie uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki. Uchwała taka powinna zostać stworzona w formie aktu notarialnego. Jest pewien wyjątek, a dokładniej, gdy umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W tej sytuacji rozwiązanie spółki z o.o. powoduje także uchwała podpisana przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Likwidacja spółki- jaki adres wskazać?

Jeśli spółka jest w fazie likwidacji, nadal potrzebuje adresu do doręczeń ważnych przesyłek. Zgodnie z obowiązującą procedurą, konieczne jest wskazanie adresu w KRS również na czas likwidacji. To zrozumiałe, że w takiej sytuacji chcesz zminimalizować koszty i obniżyć do minimum wydatki podmiotu w likwidacji.

Mam już adres w biurze wirtualnym- czy mam ją wypowiedzieć?

Jeśli już posiadasz adres firmowy w biurze wirtualnym, należy poinformować obsługę takiego biura o aktualnej zmianie prawnej. Niektórzy wychodzą z założenia, że w trakcie likwidacji należy wypowiedzieć umowę z takim biurem, ale nadal można posługiwać się adresem. Jest to błędne przekonanie, ponieważ podmiot w likwidacji również potrzebuje adresu.

Może jednak jesteś w sytuacji, gdzie wynajmujesz przestrzeń do pracy w dużym biurowcu, a na czas likwidacji już nie potrzebujesz biura stacjonarnego. Wtedy idealnym rozwiązaniem jest wybór wirtualny adres dla firmy Kraków lub wirtualne biura Warszawa Mokotów. Sekretariat biura zajmie się rejestrowaniem ewentualnych przesyłek, a Ty dopełnisz pełnych obowiązków prawnych jako reprezentant spółki likwidowanej.

Skontaktuj się z biurem HUB Kolektyw, aby wybrać wynajem wirtualny adres Warszawa lub wirtualny adres Kraków.


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb