Blog startUP & MŚP

Jakie są zalety i wady faktoringu? Sprawdź jak szybko go uzyskać.

Faktoring to proces, w którym przedsiębiorstwo sprzedaje swoje nieuregulowane faktury lub wierzytelności innemu podmiotowi, zwanemu faktorowi, w zamian za natychmiastową gotówkę.

Faktoring- czy warto skorzystać?

Faktoring ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę podczas rozważania tej metody finansowania. Sprawdź!

Natychmiastowa likwidacja zaległości

Faktoring umożliwia przedsiębiorstwu pozbycie się nieuregulowanych faktur i otrzymanie natychmiastowych środków pieniężnych. Dzięki temu można szybko uregulować bieżące zobowiązania, zapłacić dostawcom lub pokryć koszty operacyjne. Jeśli prowadzisz firmę i pojawiły się pewne trudności, to może być dla ciebie.

Poprawa płynności finansowej

Faktoring poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, ponieważ umożliwia szybkie uzyskanie gotówki. To może być szczególnie ważne dla firm, które mają trudności z otrzymywaniem płatności od swoich klientów na czas.

Eliminacja ryzyka niewypłacalności klientów

Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności klientów, gdyż to on jest odpowiedzialny za odzyskiwanie długów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć strat związanych z nieterminowymi płatnościami lub całkowitym brakiem zapłaty.

Usługi windykacyjne i obsługa księgowa

W ramach faktoringu faktor może świadczyć usługi windykacyjne, odzyskując nieuregulowane długi od klientów. Dodatkowo, faktor może zapewnić wsparcie w zakresie obsługi księgowej, co może być pomocne dla przedsiębiorstw w zarządzaniu ich finansami.

Wady faktoringu- na co zwrócić uwagę?

Poniżej przedstawiamy trudności, które mogą pojawić się przy korzystaniu z takiej usługi.

Koszty

Faktoring nie jest bezpłatny. Faktor pobiera opłaty za swoje usługi, które mogą obejmować prowizje od faktur, opłaty za obsługę, a także odsetki od wypłaconej gotówki. Te koszty mogą zmniejszać zysk przedsiębiorstwa i wpływać na jego rentowność.

Utrata części wartości faktur

Faktor może naliczać dyskonta na faktury, co oznacza, że przedsiębiorstwo otrzymuje mniej pieniędzy niż wartość nominalna faktury. W praktyce faktor może wypłacić przedsiębiorstwu około 70-90% wartości faktury, zależnie od czynników takich jak ryzyko kredytowe klienta.

Ryzyko reputacyjne

Niektóre firmy obawiają się, że korzystanie z faktoringu może wpływać negatywnie na ich reputację. Klienci mogą interpretować faktoring jako oznakę problemów finansowych lub braku zdolności do zarządzania należnościami. To może prowadzić do utraty zaufania klientów i wpływać na długoterminowe relacje z nimi.

Wykluczenie niektórych klientów

Faktoring może nie być dostępny dla niektórych rodzajów klientów lub branż, zwłaszcza jeśli są one uznawane za zbyt ryzykowne. Niektóre faktoringowe firmy mogą wykluczać pewne branże lub preferować duże, stabilne przedsiębiorstwa.

Konieczność umowy długoterminowej

Faktoring wymaga zazwyczaj podpisania umowy długoterminowej, która wiąże przedsiębiorstwo na określony czas. To może ograniczać elastyczność i utrudniać przedsiębiorstwu reagowanie na zmiany rynkowe lub finansowej.

Gdzie znaleźć usługę faktoringu?

Skontaktuj się z naszym koordynatorem i wspólnie wybierz faktoring dla twojej firmy klikając tutaj.

Faktoring jaki możemy pozyskać dla twojej firmy to:

  • Pojedynczy
  • Globalny
  • Zakupowy – odwrócony
  • Z regresem
  • Bez regresu
  • Ubezpieczony

adres firmy, biuro do wynajęcia, wirtualne biuro


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb