Blog startUP & MŚP

Jak wznowić działalność gospodarczą? Instrukcja krok po kroku.

Wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce wymaga przeprowadzenia kilku kroków.

Zawieszenie i wznowienie działalności

Zakładając firmę może zdarzyć się sytuacja, że będzie potrzeba zawieszenia działalności, decydując się wtedy na przerwę w prowadzeniu biznesu. Warto wiedzieć, że w każdej chwili można ponownie wznowić działalność.

Instrukcja krok po kroku

  1. Jeśli wcześniej prowadziłeś jednoosobową działalność gospodarczą, a obecnie jest ona zawieszona, należy ją wznowić. Aby to zrobić, należy udać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i złożyć wniosek o wykreślenie wpisu o zawieszeniu działalności. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem platformy CEIDG lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy.
  2. Po wykreśleniu wpisu o zawieszeniu działalności, należy złożyć wniosek o wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej. Można to zrobić za pośrednictwem platformy CEIDG lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy. Wniosek musi zawierać m.in. informacje o nazwie działalności, numerze NIP, PKD, formie opodatkowania oraz miejscu wykonywania działalności.
  3. Po zgłoszeniu wznowienia działalności gospodarczej, należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki te są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności, wysokości przychodów oraz wybranej formy opodatkowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
  4. Następnie należy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i złożyć wniosek o ubezpieczenie. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub za pośrednictwem platformy e-ZUS.
  5. Jeśli przychody jednoosobowej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 100 000 zł, konieczne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku należy zarejestrować księgę w Urzędzie Skarbowym

Jaki adres wskazać do rejestrowania działalności?

Biuro wirtualne Warszawa jest jednym z najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność gospodarczą bez konieczności wynajmowania stałego biura. Wybierz biuro wirtualne Warszawa lub adres wirtualny Kraków i ciesz się adresem dla swojej działalności.

adres firmy, adres firmy w Warszawie, wirtualne biuro


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb