Blog startUP & MŚP

6 spraw do przemyślenia zanim założysz działalność gospodarczą

Coraz więcej osób decyduje się na założenie działalności gospodarczej, sprawdź nad czym warto pomyśleć przed tym krokiem.  

Wybierz nazwę dla swojej firmy

Wybór nazwy dla firmy jest istotny z kilku powodów:

 1. Rozpoznawalność marki: Nazwa firmy jest pierwszym punktem kontaktu z klientem i powinna być łatwa do zapamiętania, aby klienci mogli łatwo przypomnieć sobie markę i łatwiej ją rozpoznawać w przyszłości.
 2. Unikalność: Wybór oryginalnej nazwy dla firmy jest ważny, ponieważ pozwala na wyróżnienie się na rynku wśród innych firm. Nazwa powinna być unikalna, łatwa do zrozumienia i nawiązywać do branży, w której działa firma.
 3. Budowanie reputacji: Nazwa firmy jest elementem, który przyciąga klientów, a także wpływa na postrzeganie firmy przez społeczeństwo. Dlatego ważne jest, aby nazwa była kojarzona z wartościami, które firma reprezentuje, co pozwoli na budowanie pozytywnej reputacji marki.
 4. Ochrona prawna: Wybór odpowiedniej nazwy firmy jest istotny również ze względu na prawa autorskie i ochronę znaku towarowego. Przed wyborem nazwy firmy warto sprawdzić, czy nie została już zarejestrowana przez inną firmę lub czy nie narusza praw autorskich innych podmiotów.

Wszystkie powyższe czynniki są ważne dla budowania brandu i pozycjonowania firmy na rynku. Dlatego wybór nazwy firmy powinien być przemyślany i oparty na kilku kryteriach, aby zapewnić sukces firmy w przyszłości.

Wybierz adres prowadzania działalności gospodarczej

Wybór adresu prowadzenia działalności gospodarczej jest istotny z kilku powodów:

 1. Wizerunek firmy: Adres siedziby firmy wpływa na jej wizerunek. Miejsce, w którym firma się znajduje, może przyciągać lub odstraszać klientów, a także wpływać na ich postrzeganie firmy.
 2. Warunki prawne: Wybór adresu siedziby firmy jest ważny również ze względu na wymagania prawne. W niektórych branżach wymagana jest siedziba w określonej lokalizacji, a także spełnienie określonych warunków lokalowych.
 3. Koszty: Wynajem biura może być kosztowny, szczególnie w atrakcyjnych lokalizacjach. Dlatego ważne jest, aby wybór adresu był przemyślany, tak aby nie obciążać nadmiernie budżetu firmy.

Biuro wirtualne Warszawa jest jednym z najlepszych rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność gospodarczą bez konieczności wynajmowania stałego biura. Oto kilka powodów, dlaczego biuro wirtualne Warszawa lub adres wirtualny Kraków jest korzystnym rozwiązaniem:

 1. Niskie koszty: Biuro wirtualne jest zwykle tańsze niż wynajem tradycyjnego biura. Zamiast wynajmować stałe miejsce, przedsiębiorcy mogą wynająć adres, na którym będą odbierane poczta i telefony.
 2. Profesjonalny wizerunek: Biuro wirtualne Mokotów pozwala na zachowanie profesjonalnego wizerunku firmy, pomimo braku stałej siedziby

Wybierz kod PKD

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jest to system klasyfikacji branżowej, który określa rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Główne PKD to kod głównej działalności gospodarczej, która stanowi największy udział w przychodach firmy.

W Polsce obowiązuje obecnie PKD 2007, ale od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono nową klasyfikację PKD 2015, która zastąpiła poprzednią w całości.

W ramach PKD 2015 istnieje 21 sekcji, a każda sekcja składa się z określonej liczby działów. W sumie PKD 2015 obejmuje ponad 1000 działań gospodarczych.

Przy zakładaniu firmy w Polsce w 2023 roku warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego kodu PKD. Warto wziąć pod uwagę, że poza kodem głównej działalności gospodarczej, można wybrać także dodatkowe kody, które opisują mniejsze udziały w przychodach firmy.

Warto również pamiętać, że dobór kodów PKD ma wpływ na wiele kwestii, takich jak opodatkowanie, liczbę wymaganych zgłoszeń i obowiązki rachunkowe, dlatego powinno się dokładnie przemyśleć wybór kodów PKD i skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnym.

Wybierz formę opodatkowania

Wybór formy opodatkowania jest bardzo ważny przy zakładaniu firmy, ponieważ wpływa na wiele kwestii finansowych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W Polsce przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z kilku form opodatkowania, m.in.:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – skala dla JDG
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – głównie spółki
 • ryczałt ewidencjonowany – uproszczona forma dla JDG
 • podatek liniowy – 19% PIT dla JDG

Każda z tych form ma swoje wady i zalety. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, planowany poziom przychodów, koszty prowadzenia firmy, itp.

Dobór właściwej formy opodatkowania może wpłynąć na wysokość podatków, jakie trzeba zapłacić, a także na obowiązki rachunkowe i księgowe. Na przykład, podatnicy wybierający ryczałt ewidencjonowany mają mniejsze obowiązki księgowe, ale nie mogą odliczyć kosztów uzyskania przychodu.

Wybór formy opodatkowania może również wpłynąć na wizerunek firmy, dlatego warto dokładnie rozważyć wszystkie opcje i skonsultować się z ekspertem przed podjęciem decyzji.

Zastanów się nad rejestracją do VAT

Rejestracja firmy do VAT w Polsce wiąże się z wieloma korzyściami, ale również może generować pewne koszty i obowiązki. Oto lista zalet i wad związanych z rejestracją firmy do VAT w Polsce:

Plusy rejestracji firmy jako płatnika VAT w Polsce:

 1. Legitymizacja – rejestracja firmy jako płatnika VAT może pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i zwiększyć jej legitymizację w oczach klientów, kontrahentów i instytucji finansowych.
 2. Zwrot podatku – firmy, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT, mogą składać wnioski o zwrot podatku VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością, co może pomóc w poprawie rentowności firmy.
 3. Wiarygodność – rejestracja firmy jako płatnika VAT może pomóc w budowaniu wiarygodności w oczach instytucji finansowych, takich jak banki, które mogą być bardziej skłonne do udzielania kredytów i innych form finansowania.
 4. Rozwój biznesu – firmy, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT, mogą handlować z innymi krajami UE, co może pomóc w rozwoju ich biznesu i zwiększeniu zysków.

Minusy rejestracji firmy jako płatnika VAT w Polsce:

 1. Obowiązki i koszty – rejestracja firmy jako płatnika VAT wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, takimi jak prowadzenie rejestru sprzedaży, składanie deklaracji podatkowych i coroczne rozliczenia.
 2. Kontrola podatkowa – firmy, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT, są bardziej narażone na kontrole podatkowe i mogą być poddawane większej kontroli ze strony organów podatkowych.
 3. Nieuczciwi kontrahenci – firmy, które są zarejestrowane jako płatnicy VAT, mogą być bardziej narażone na oszustwa podatkowe ze strony nieuczciwych kontrahentów, którzy mogą próbować wykorzystać system VAT do celów oszustw podatkowych.
 4. Zawiłości prawne – system VAT jest skomplikowany, a jego przepisy mogą być trudne do zrozumienia dla początkujących przedsiębiorców. Rejestracja firmy jako płatnika VAT wymaga zatem znacznej wiedzy z zakresu podatków i księgowości

Sprawdź czy możesz skorzystać z ulg w ZUS

Zakładając firmę w Polsce w 2023 roku można skorzystać z różnych ulg w ZUS, które pomogą zmniejszyć koszty związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Oto lista najważniejszych ulg w ZUS, z których można skorzystać podczas zakładania firmy w Polsce w 2023 roku:

 1. Ulga na start – umożliwia obniżenie składek ZUS o połowę przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz o 25% przez kolejne 6 miesięcy. Ulga ta przysługuje przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą i spełniającym warunki, takie jak brak zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat i niezatrudnianie pracowników.
 2. Ulga dla nowych przedsiębiorców – umożliwia przedłużenie okresu korzystania z ulgi na start o kolejne 6 miesięcy, czyli łącznie przez pierwszy rok działalności. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest zatrudnienie pracownika na pełny etat w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
 3. Ulga na zatrudnienie – umożliwia zmniejszenie składek ZUS w przypadku zatrudnienia pracownika przez okres 24 miesięcy od dnia podjęcia działalności. Ulga ta przysługuje przedsiębiorcom zatrudniającym pracownika na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło, który jest ubezpieczony w ZUS.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że aby skorzystać z ulg w ZUS, muszą spełnić odpowiednie warunki określone przez przepisy. Warto też zwrócić uwagę na terminy składania wniosków oraz minimalne kwoty składek, które trzeba uiścić, aby ulga przysługiwała.

adres firmy w Warszawie, oszczędność kosztów, wirtualne biuro, wirtualny adres


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb