SPÓŁKA Z O.O. SP. K. – CZY TERAZ SIĘ TO OPŁACA?

Ostatnie zmiany przepisów prawno-podatkowych mocno wpłynęły na funkcjonowanie firm. Pozostają wątpliwości czy wybór spółki z o.o sp.k to rozsądny wybór dla przedsiębiorców. Sprawdź czy takie rozwiązanie się opłaca oraz jakie poniesiesz koszty z tym związane.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie  „Sp. z o.o.” oraz spółka komandytowa w skrócie  „ Sp.k.” to  dwie osobne formy prawne,  często łączone ze sobą w jeden podmiot Sp. z o.o. Sp. K.

Obie spółki różnią się w zakresie zasad odpowiedzialności osób, a także podmiotów zaangażowanych w taki twór- może mieć to kluczowe znaczenie przy wyborze formy działalności.

Co z adresem spółki?

Sp. z o.o. Sp. K. to w rzeczywistości dwie odrębne firmy, a zatem dwa osobne adresy, które zwykle są takie same dla obu podmiotów. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy wybierające taką formą prawną, dwie spółki rejestrują w jednym biurze wirtualnym, np. decydując się na wirtualne biuro w Warszawie.

Czy to się opłaca?

Zyski wypłacane przez spółkę do wspólników w formie dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Taka spółka jest obecnie podatnikiem CIT wynoszącym 9% , 19% lub 20% w przypadku tzw. CIT estońskiego.

W przypadku Sp.k. korzystniej opodatkowany jest komplementariusz, czyli odpowiadający za zobowiązania sp.k. bez ograniczeń wspólnik (zwykle jest spółka z o.o.), ponieważ ma możliwość odliczenia od swojego podatku od zysku otrzymywanego ze spółki komandytowej, przypadającego CIT zapłaconego przez spółkę komandytową.

Wspólnicy wieloosobowej sp. z o.o. nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – brak ZUS. Wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. oraz wspólnicy Sp.k. podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu które jest składką zryczałtowaną i wynosi aktualnie 559,89 złotych.

Z punktu widzenia odpowiedzialności konstrukcja prawna jaką jest Sp. z o.o. Sp. K. może w niektórych przypadkach być ciekawym rozwiązaniem, choć generowane przez nią koszty mogą odstraszać.

Przy takim rozwiązaniu warto skorzystać z oferty wirtualny adres Warszawa Mokotów, aby jak najbardziej oszczędzać i zmniejszać wydatki.

Jakie wiążą się z tym koszty?

Decydując się spółkę z o.o.sp.k musimy brać pod uwagę podwójne opłaty.

Najważniejsze koszty to:

Bycie przedsiębiorcą to nieustanne wybory i optymalizacja kosztów. Jeśli szukasz konkurencyjnej oferty na adres do rejestracji firmy Warszawa, przejdź do oferty HUB Kolektyw

adres firmy w Warszawie, oszczędność kosztów, wirtualne biuro, wirtualne biuro kraków


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10