Blog startUP & MŚP

SPÓŁKA Z O.O. SP. K. – CZY TERAZ SIĘ TO OPŁACA?

Ostatnie zmiany przepisów prawno-podatkowych mocno wpłynęły na funkcjonowanie firm. Pozostają wątpliwości czy wybór spółki z o.o sp.k to rozsądny wybór dla przedsiębiorców. Sprawdź czy takie rozwiązanie się opłaca oraz jakie poniesiesz koszty z tym związane.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie  „Sp. z o.o.” oraz spółka komandytowa w skrócie  „ Sp.k.” to  dwie osobne formy prawne,  często łączone ze sobą w jeden podmiot Sp. z o.o. Sp. K.

Obie spółki różnią się w zakresie zasad odpowiedzialności osób, a także podmiotów zaangażowanych w taki twór- może mieć to kluczowe znaczenie przy wyborze formy działalności.

Co z adresem spółki?

Sp. z o.o. Sp. K. to w rzeczywistości dwie odrębne firmy, a zatem dwa osobne adresy, które zwykle są takie same dla obu podmiotów. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy wybierające taką formą prawną, dwie spółki rejestrują w jednym biurze wirtualnym, np. decydując się na wirtualne biuro Warszawa.

Czy to się opłaca?

Zyski wypłacane przez spółkę do wspólników w formie dywidendy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Taka spółka jest obecnie podatnikiem CIT wynoszącym 9% , 19% lub 20% w przypadku tzw. CIT estońskiego.

W przypadku Sp.k. korzystniej opodatkowany jest komplementariusz, czyli odpowiadający za zobowiązania sp.k. bez ograniczeń wspólnik (zwykle jest spółka z o.o.), ponieważ ma możliwość odliczenia od swojego podatku od zysku otrzymywanego ze spółki komandytowej, przypadającego CIT zapłaconego przez spółkę komandytową.

Wspólnicy wieloosobowej sp. z o.o. nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – brak ZUS. Wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. oraz wspólnicy Sp.k. podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu które jest składką zryczałtowaną i wynosi aktualnie 559,89 złotych.

Z punktu widzenia odpowiedzialności konstrukcja prawna jaką jest Sp. z o.o. Sp. K. może w niektórych przypadkach być ciekawym rozwiązaniem, choć generowane przez nią koszty mogą odstraszać.

Przy takim rozwiązaniu warto skorzystać z oferty wirtualny adres Warszawa Mokotów, aby jak najbardziej oszczędzać i zmniejszać wydatki.

Jakie wiążą się z tym koszty?

Decydując się spółkę z o.o.sp.k musimy brać pod uwagę podwójne opłaty.

Najważniejsze koszty to:

  • 2 adresy- wiąże się z to z koniecznością dwóch umów na wirtualne biuro w Warszawie (lub wirtualny adres Kraków)
  • Biuro rachunkowe Warszawa (Potencjalnie 2 koszty – jeden dla Sp. z o.o. drugi dla Sp.k). Możesz wybrać drugie równie popularne miasto np. usługi księgowe w Krakowie
  • Składki ZUS od bycia wspólnikiem w Sp. k., choć ryczałtowa składka zdrowotna przy niskich kosztach prowadzenia działalności może być rozwiązaniem dla niektórych osób prowadzący działalność jednoosobową.

Bycie przedsiębiorcą to nieustanne wybory i optymalizacja kosztów. Jeśli szukasz konkurencyjnej oferty na adres do rejestracji firmy Warszawa, przejdź do oferty HUB Kolektyw

adres firmy w Warszawie, oszczędność kosztów, wirtualne biuro, wirtualne biuro kraków


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb