Blog startUP & MŚP

CRBR – ważny obowiązek przedsiębiorcy

Założenie własnego biznesu to ważna decyzja w życiu przyszłego przedsiębiorcy. W zależności od formy prawnej, którą wybierze dla swojej firmy – musi  spełnić szereg wymogów formalnych – jednym z nich jest zgłoszenie do CRBR.

I nie ważne czy zdecyduje się na rejestrację firmy pod prywatnym adresem czy skorzysta z biura wirtualnego, by od razu wprowadzić firmę na inny poziom profesjonalizmu. Jednak, by podpisać umowę na świadczenie usług wirtualnego biura, musi spełnić podstawowe warunki weryfikacji swojej działalności firmy  – czyli m.in. widnieć w CRBR.

Rozwijając skrót jest to Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony  przez Ministra Finansów – powstały w związku z ustawą dotyczącą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz terroryzmowi. Bardzo ważną kwestią przy zakładaniu swojej firmy jest wiedza na temat koniecznych działań przedsiębiorcy. Dowiedz się co należy wiedzieć o CRBR.

Beneficjent rzeczywisty-kto to?

Pojęcie „beneficjenta rzeczywistego” jest tłumaczeniem angielskiego określenia „ultimate beneficial owner”, które zostało zastosowane w Dyrektywie Unijnej, potem zaś wdrożono do polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest to  każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna (regulacja AML).

Poniżej przedstawiamy dokładną listę podmiotów, które muszą się tam zgłosić. Sprawdzić czy należysz do jednej z nich:

-wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne

-europejskie zgrupowania interesów gospodarczych

-spółki europejskie

-spółdzielnie (również mieszkaniowe)

-spółdzielnie mieszkaniowe

-stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

-fundacje

Zgłoszenia do CRBR wykonuje osoba, która jest uprawniona do reprezentacji podmiotu, zatem nie można tego nikomu zlecić. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiot musi zgłosić się do CRBR w ciągu 7 dni od momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak dokonać wpisu?

To bardzo prosty sposób, a poniżej znajdziesz krótką instrukcję.

Aby zarejestrować podmiot wejdź na stronę:

https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Następnie postępuj zgodnie z wytycznymi:

W dalszej części trzeba odpowiedzieć na kilka pytań dotyczące zakładanej przez nas firmy – każde z pytań poprzedzone jest wyjaśnieniem ułatwiającym właściwą odpowiedź.

Zadbaj o to, aby Twoja firma działała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

adres firmy, adres firmy w Warszawie, crbr, podatki, wirtualne biuro, wirtualny adres


SPRAWDŹ NASZĄ NOWĄ USŁUGĘ.
WIRTUALNA ASYSTENTKA – REALNE WSPARCIE DLA FIRMY.

Warszawa Świeradowska 47

Warszawa Puławska 77

Kraków Zamknięta 10


Biuro HUB Kolektyw sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze KRS 0000923105, kapitał zakładowym 5000 zł., NIP 5213791235, REGON 36806529900000
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w związku z zawarciem umowy z HUB Kolektyw
Copyright 2013 - 2021 HUB Kolektyw - Wirtualne biuro Warszawa i Kraków
Projektowanie stron www Warszawa: OlimpWeb